Pozvánka na valnou hromadu 12. prosince 2017

Přidáno: 27.11.2017

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149 , Příbram IV.

 

s v o l á v á

 

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat

v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, ve velké zasedací místnosti ve 2.patře

dne 12. prosince  2017 od 13.00 hod.

 

s tímto programem:

 

  1 –  zahájení

  2 –  volba orgánů valné hromady

  3 –  kontrola usnesení

  4 –  projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2018

  5 –  zpráva revizní komise

  6 –  rozpočtové provizorium na rok 2018

  7 –  připomínky a diskuse

  8 –  usnesení

 

               Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

 

Přílohy:

Dokument Stáhnout
Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 stáhnout
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2018 stáhnout

 

               

Rozdělovník: starostové členských  obcí  Svazku , JUDr.Petr Košťál,

                        Ing.Ivan Eis – 1.Sčv a.s.,