Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem svazku a jedná jménem svazku dle platných stanov. Správní rada má pět členů volené valnou hromadou na dobu čtyř let.

Členové správní rady:

Ing. Pavel Nekl (starosta obce Milín) – člen správní rady
Ing. Josef Kaiser (starosta obce Nečín) – člen správní rady
JUDr. Jana Krylová (zastupitelka obce Háje) - člen správní rady
Ladislav Turek (starosta obce Bohutín) - člen správní rady
Ing.Martin Buršík, MBA (1. místostarosta Města Příbramě) - člen správní rady