Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem svazku a jedná jménem svazku dle platných stanov. Správní rada má čtyři členy volené valnou hromadou na dobu čtyř let.

Členové správní rady:

Ing. Pavel Nekl (starosta obce Milín) – člen správní rady
Ing. Jindřich Vařeka (starosta Města Příbrami) – člen správní rady
Ing. Josef Kaiser (starosta obce Nečín) - člen správní rady
Ladislav Turek (starosta obce Bohutín) - člen správní rady