Záměr uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude (externí) výkon agendy Účetnictví Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Přidáno: 02.08.2017

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV,
IČ  : 489 550 01
dále jen „objednatel “
 
oznamuje záměr uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude (externí) výkon agendy "Účetnictví Svazku obcí pro vodovody a kanalizace":

Dokument Stáhnout
Záměr uzavřít smlouvu - "Účetnictví Svazku obcí pro vodovody a kanalizace" stáhnout