Aktuality

Záměr směny vodohospodářského majetku mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace a Městem Příbram

Přidáno: 30.05.2017

Na základě návrhu provozovatele 1.Sčv a.s. provozovna Příbram ze dne 3.5.2017 a následné žádosti Města Příbram ze dne 9.5.2017 projednala správní rada Svazku obcí na svém zasedání návrh směny VH ...

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 15. června 2017

Přidáno: 30.05.2017

  Dokument Stáhnout Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Svazku obcí pro V a K za rok 2016 stáhnout Závěre ...

Vyúčtování kalkulací za rok 2016

Přidáno: 28.04.2017

Dokument Stáhnout Vyúčtování kalkulací za rok 2016 stáhnout ...

Účetní závěrka za rok 2016

Přidáno: 24.04.2017

Dokument Stáhnout Příloha účetní závěrky 2016 stáhnout Rozvaha stáhnout Výkaz zisku a ztráty stáhnout ...

<<<123>>>