Aktuality

Záměr uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude (externí) výkon agendy Účetnictví Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Přidáno: 02.08.2017

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 dále jen „objednatel “   oznamuje záměr uzavřít smlouvu, jejímž předmětem bude (externí) výk ...

Záměr pronájmu vodního díla Drásov

Přidáno: 02.08.2017

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 vyhlašuje záměr pronajmout nemovitý majetek: Dokument Stáhnout Záměr pronáj ...

Záměr směny vodohospodářského majetku mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace a Městem Příbram

Přidáno: 30.05.2017

Na základě návrhu provozovatele 1.Sčv a.s. provozovna Příbram ze dne 3.5.2017 a následné žádosti Města Příbram ze dne 9.5.2017 projednala správní rada Svazku obcí na svém zasedání návrh směny VH ...

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 15. června 2017

Přidáno: 30.05.2017

  Dokument Stáhnout Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Svazku obcí pro V a K za rok 2016 stáhnout Závěre ...

Vyúčtování kalkulací za rok 2016

Přidáno: 28.04.2017

Dokument Stáhnout Vyúčtování kalkulací za rok 2016 stáhnout ...

Účetní závěrka za rok 2016

Přidáno: 24.04.2017

Dokument Stáhnout Příloha účetní závěrky 2016 stáhnout Rozvaha stáhnout Výkaz zisku a ztráty stáhnout ...

Návrh rozpočtu na rok 2017

Přidáno: 24.04.2017

Dokument Stáhnout Návrh rozpočtu na rok 2017 stáhnout Komentář k rozpočtu 2017 stáhnout Příloha č.1 - opravy k návrhu rozpočtu na rok 2017 stáhnout ...