Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

zveřejněno: 29.04.2022

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV,
IČ  : 489 550 01

zveřejňuje dne 29.4.2022 následující dokumenty:

Dokument Stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (voda předaná) stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce stáhnout
Průvodní dopis stáhnout