Stanoviska k existenci sítí

 

Potřebujete-li stanovisko za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram (SVAK) pro potřeby územního a stavebního řízení, využijte vyjadřovacího portálu 1.SČV:

 

Více informací najdete na www.1scv.cz