Manager

Manažer svazku je výkonným orgánem svazku a je za svou činnost odpovědný správní radě.

 

Manažer svazku: Ing. Ivan Fuksa