Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem svazku a jedná jménem svazku dle platných stanov. Správní rada má pět členů volené valnou hromadou na dobu čtyř let.

Členové správní rady:

Ing. Pavel Nekl (starosta obce Milín) – člen správní rady
Ing. Josef Kaiser (starosta obce Nečín) – předseda správní rady
Ladislav Turek (starosta obce Bohutín) - člen správní rady
Mgr. Jan Konvalinka (starosta Města Příbramě) - člen správní rady
Václav Chmelař (starosta obce Dubno) - člen správní rady