Úřední deska

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 16. června 2022

Přidáno: 08.06.2022

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu, která se bude konat na Obecním úřadě v obci BOHUTÍN  Dne 16.6. 2022 od 13.00 hod. s tímto programem:     1. Zahájení     2. Volba orgánů valné hromady     3. Schválení programu...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 24. března 2022

Přidáno: 09.03.2022

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu, která se bude konat v   Pivovaru v Podlesí – sál dne 24.3. 2022 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. zahájení     2. volba orgánů valné hromady     3. schválení programu VH     4. kont...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30. září 2021

Přidáno: 13.09.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Příbram II. patro, Tyršova 108 dne 30.září 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2...

Vyúčtování vodného a stočného 2020

Přidáno: 30.04.2021

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 zveřejňuje následující dokumenty: Dokument Stáhnout Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce stáhnout P...

Návrh Rozpočtu 2021

Přidáno: 27.11.2020

Návrh Rozpočtu 2021   Dokument Stáhnout Návrh Rozpočtu 2021 stáhnout ...

Pozvánka na valnou hromadu 15. prosince 2020

Přidáno: 27.11.2020

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v Příbrami v budově bývalých Rudných dolů, čp. 121  1.patro dne 15. prosince 2020 od 13.00 hod. s tímto programem  :  1 ...

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Přidáno: 11.06.2020

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 zveřejňuje následující dokumenty: Dokument Stáhnout Návrh závěrečného účtu za rok 2019 stáhnout Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizace (origi...

Vyúčtování vodného a stočného 2019

Přidáno: 29.04.2020

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 zveřejňuje následující dokumenty: Dokument Stáhnout Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019 - Svazek obcí voda předaná stáhnout Porovnání všech položek výpočtu ceny pr...