Do třináctimilionového rozpočtu se letos vejde dokončení hráze Vysokopeckého rybníka nebo nákup čerpadel

zveřejněno: 15.06.2022

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram zainvestuje také do úpravny vody na Hvězdičce, operačního systému úpravny v Kozičíně a dalších projektů.

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram (SVAK) sdružuje více než dvacítku obcí v regionu včetně Příbrami. Jeho úkolem je zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, a to zejména členských obcí organizace. Během třiceti let existence realizoval několik velkých staveb, momentálně stojí před dokončením rekonstrukce hráze Vysokopeckého rybníka, jejíž finalizace je plánována do konce letošního července.

„Za správné řešení na vstupu do systému považuji přestavbu úpravny vody v Kozičíně. Jako poslední před projektem Vysokopeckého rybníka byla dokončena úpravna vody na Hvězdičce v Příbrami, kam teče voda z Dědičné štoly a Obecnického rybníka, takzvané Octárny,“ zmiňuje některé ze staveb manažer SVAK Ivan Fuksa. K dalším patří výstavba čistírny v katastru obce Dubenec, jež odkanalizuje příbramskou část Nová Hospoda, Dubno, Dubenec a bytízskou věznici. Kromě úprav na Vysokopeckém rybníku, kterým se svazek zabývá poslední tři roky, byla v minulosti rovněž upravena hráz Vokačovského rybníka.

Pro letošní rok jsou schváleny investice ve výši zhruba třinácti a půl milionu korun a zahrnují také náklady na dokončení vysokopecké hráze. Další finance budou směřovat do úpravny vody na Hvězdičce, na nákup čerpadel do Dědičné štoly a výměnu operačního systému úpravny vody v Kozičíně, díky níž budou sjednoceny operační systémy ve všech zařízeních SVAK. „Abychom mohli pracovat na velkých investičních akcích, potřebujeme systémový materiál. V loňském roce bylo zadáno vytvoření generelu, na kterém pracujeme společně s městem Příbram a jenž má být dokončen do poloviny tohoto roku,“ vysvětluje manažer. Více než rok proto docházelo k monitoringu situace a zjišťovaly se požadavky obcí podle územních plánů – jaký předpokládají rozvoj a počet nových obyvatel.

SVAK také pracuje na obnově vodovodního přivaděče z úpravny vody na Hatích směrem k vodojemu Háje. Zpracována je projektová dokumentace, připravované výběrové řízení bude ovšem záviset na možnosti získat dotace. Investice má činit 27 milionů korun. „Zároveň potřebujeme řešit páteřní přivaděče, které jsou až padesát let staré. Na výměnu vodovodního systému v celé soustavě bychom potřebovali půl miliardy korun. Z vodného a stočného takovou částku nezaplatíme,“ předjímá Ivan Fuksa další plány, jež se neobejdou bez podpory evropských fondů.

V rozpočtu je dále oprava stanice za půl milionu korun, která čerpá vodu z Vltavy pod Solenicemi. Ve špatném stavu jsou tzv. násosky, které se nacházejí pod hladinou vody v korytu kamýcké přehrady. Koncem března se tedy na dvanáct hodin snížila její hladina, což umožnilo projektantům dostat se k násoskám, aby mohli zmapovat situaci. Rozpracována je rekonstrukce kanalizačního přivaděče z Nové Hospody do čistírny odpadních vod Dubenec, konkrétně v úseku obce Dubno. „Správní rada i v tomto případě rozhodla, že nemá smysl dělat kanalizační sběrač za peníze svazku ‚po kouskách‘. Takže chystáme projekt na celý šestikilometrový řad a požádáme o dotaci,“ dodává Ivan Fuksa.

 

Odkaz na původní článek, pribram.cz