Návrh závěrečného účtu za rok 2021

zveřejněno: 27.05.2022

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV,
IČ  : 489 550 01

zveřejňuje dne 27.5.2022 následující dokumenty:

Dokument Stáhnout
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 stáhnout
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 stáhnout
Rozvaha stáhnout
Výkaz zIsku a ztráty stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu stáhnout
Příloha stáhnout