Návrh závěrečného účtu za rok 2022

zveřejněno: 25.05.2023

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV,
IČ: 48955001

zveřejňuje dne 25. 05. 2023 následující dokumenty:

Dokument Stáhnout
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 stáhnout
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 stáhnout
Rozvaha stáhnout
Výkaz zIsku a ztráty stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu stáhnout
Příloha stáhnout