Ocenění za první místo - Vodohospodářská stavba roku 2017

zveřejněno: 27.03.2018

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace obdržel ve čtvrtek 22.března 2018 v rámci konference konané u příležitosti "Světového dne vody" v kongresovém centru v Praze za účasti pověřených pracovníků MZe ČR, MŽP ČR, SOVAK a Svazu vodního hospodářství ČR ocenění za první místo "Vodohospodářská stavba roku 2017" - v kategorii I. Potkategorie : stavby o investičních nákladech nad 50mil.Kč a to za stavbu "Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička".