Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 7. června 2018

zveřejněno: 28.05.2018

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

 

mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat

v sále Pivovaru obce Podlesí

 

dne 7. června 2018 od 13.00 hod.