Pozvánka na valnou hromadu 17. prosince 2019

zveřejněno: 25.11.2019

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149 , Příbram IV.

 

s v o l á v á

 

 

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace , která se bude konat v budově obecního úřadu na Hájích, Háje čp. 39
v sále  hospody 1.patro

 

dne 17. prosince 2019 od 13.00 hod.

 

s tímto programem :

 1. zahájení
 2. schválení programu VH
 3. volba orgánů valné hromady
 4. kontrola usnesení z minulé VH
 5. volba manažera Svazku obcí dle §12, písm. C platných stanov Svazku 
 6. projednání a schválení ceny vodného a stočného pro rok 2020
 7. projednání rozpočtového opatření č.1
 8. zpráva revizní komise 
 9. projednání Střednědobého výhledu Svazku obcí na období 2020-2023
 10. projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
 11. informace o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2019
 12. připomínky a diskuse

 

Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů. 

 

Josef Benda
pověřen řízením Svazku obcí

 

Dokument Stáhnout
Pozvánka na valnou hromadu 17. prosince 2019 stáhnout
Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2020 stáhnout
Komentář cena stočné 2020 stáhnout
Komentář cena vodné 2020 stáhnout
Návrh rozpočtu Svazku obcí na rok 2020 stáhnout
Návrh Střednědobého výhledu Svazku obcí na období 2020 stáhnout
Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu Svazku na rok 2020 stáhnout
Potvrzení o vyvěšení návrhu střednědobého výhledu Svazku na roky 2020-2023 stáhnout
Potvrzení o vyvěšení návrhu vodné a stočné 2020 stáhnout