Pozvánka na valnou hromadu 26. dubna 2018

zveřejněno: 06.04.2018

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

 

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat

v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, ve velké zasedací místnosti ve 2.patře

 

dne 26. dubna 2018 od 13.00 hod.

 

s tímto programem :

 

1 – zahájení

2 – volba orgánů valné hromady

3 – kontrola usnesení a projednání připomínek k zápisu z minulé VH

4 – projednání návrhu rozpočtu na rok 2018

5 - schválení stanov Svazku obcí dle návrhu ze dne 21.9.2017

6 – připomínky a diskuse

7 – usnesení

 

Aby byla valná hromada schopná usnášení, je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta či místostarosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého zastupitele.

 

ing.Lubomír Mixl

manažer Svazku obcí