Pozvánka na valnou hromadu 27.června 2019

zveřejněno: 03.06.2019

Správní rada

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149 , Příbram IV.

 

s v o l á v á

 

 

řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace , která se bude konat v sále Hospody v obci Láz

 

dne 27.června 2019 od 13.00 hod.

 

s tímto programem :

 

1 – zahájení

2 – volba předsedajícího

3 – volba orgánů valné hromady

4 – schválení programu valné hromady

5 – kontrola usnesení

6 – schválení závěrečného účtu za rok 2018

7 – účetní závěrka za rok 2018

8 – diskuse

 

Aby byla valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě , že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit , je třeba , aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého zastupitele.

 

 

Dokument Stáhnout
Pozvánka na valnou hromadu 27.června 2019 stáhnout