Propojování vodárenských soustav Příbramska a Dobříšska

zveřejněno: 31.05.2024

Poslední roky se na Příbramsku velmi intenzivně hovoří o lokálním nedostatku pitné vody pro některé obce a města, zvláště v letních a suchých měsících. Příbramská vodárenská skupina SVAK (Svazek obcí pro vodovody a kanalizace), která zásobuje na Příbramsku dvacet jedna obcí kvalitní pitnou vodou, má dostatečné množství vody na zásobování i jiných lokalit. Problém je jen v tom na daná místa vodu dostat. To totiž vyžaduje velké investice a doprovází to nemalé majetkoprávní problémy.

Město Dobříš rozšiřuje vodovodní síť ve svém okolí, a zároveň připravuje projekt propojení s obcemi, které jsou v převážné míře odkázány na studny, jako je např. Novoknínsko a obce Pokocábí. Z toho důvodu se léta diskutuje o tom, aby se na Dobříšsko přivedla ve větším objemu voda z Příbramska. Tyto diskuse znovu začaly v roce 2017 a 8. září 2022 vykrystalizovaly v uzavření „memoranda o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečení dodávky pitné vody“ mezi městem Příbram, Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace, městem Dobříš a obcemi Novoknínska a Pokocábí.

V roce 2023 se nám společně podařilo prosadit na krajské komisi VODA – SUCHO zařazení tohoto záměru mezi prioritní projekty Středočeského kraje.

Příbramská skupina zásobuje obyvatelstvo pitnou vodou ze tří vodárenských nádržích v Brdech, a dále čerpáním vody z Vltavy ze Solenic, odkud se surová voda přepravuje na úpravnu vody Hatě, a po úpravě na vodu pitnou se dále distribuuje.

Propojení obou soustav na přepravu dostatku vody bude vyžadovat stamilionové investice. Každá skupina již začala projekční práce, výkupy pozemků a rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení.

Dne 23. května 2024 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace (SVAK), v jehož vlastnictví jsou čerpací stanice, přivaděče vody a úpravny vod, pozval starosty dobříšské skupiny, aby se seznámili s postupem prací v příbramské skupině. Navštívili jsme společně nově zrekonstruovaný jímací objekt čerpací stanice Solenice. Úpravnu vody na Hatích, která umí vyrobit dostatek pitné vody, bude však vyžadovat kompletní generální rekonstrukci.  Dále jsme navštívili úpravnu vody v Kozičíně, která je na Příbramsku nejmodernější, nejvýkonnější a eklektická energie je již dodávaná z nové fotovoltaické elektrárny.

Exkurze byla úspěšná, dobříšští se přesvědčili že na zkapacitnění propojení našich soustav SVAK pracuje.

Fotogalerie