Vysokopecký rybník oceněn jako vodohospodářská stavba roku 2022

zveřejněno: 27.03.2023

Ve středu 22. 3. 2023 proběhlo v rámci Světového dne vody slavnostní vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2022.


Do soutěže bylo přihlášeno celkem 17 staveb, a to ve dvou kategoriích: zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (s podkategoriemi do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč) - tzv. “malá voda” a umělé vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochrana před škodlivými účinky vod a úprava vodních poměrů (taktéž s podkategoriemi do 50 mil. K4 a nad 50 mil. Kč) - neboli “velká voda”.

Jednou z přihlášených staveb byla stavba “Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka”, jejíž investorem byl příbramský Svazek obcí pro vodovody a kanalizace. Ta získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2022 v kategorii “velká voda” do 50 mil. Kč.

Stavba byla zahájena již v říjnu 2020 a spočívala v rekonstrukci nevyhovujících funkčních objektů stávajícího rybníka, vyrovnání koruny hráze a opravě opevnění návodního svahu hráze. Zároveň byl vybudován nový bezpečnostní přeliv kašnového typu a nová spodní výpust s požerákem, most přes vývar pod hrází, lávka přes objekt skluzu v koruně hráze a lávka k požeráku. Stavba byla také doplněna o bezpečnostní zámečnické prvky, osvětlení a kamerový systém. Projektantem a TDI pro tuto stavbu byla společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., dodavatelem pak společnosti SMP Vodohospodářské stavby a. s.

Celková cena stavebních prací činila 41 206 664,73 Kč. Stavba byla dokončena a předána objednateli v červenci roku 2022, kdy z rybníka opět mohl být zahájen odběr průmyslové vody pro Příbram.

Ocenění převzal Ing. Ivan Fuksa, manažer Svazku pro vodovody a kanalizace spolu se zástupcem společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Ing. Lukášem Drbolou, ředitelem divize 03 a SMP Vodohospodářské stavby a. s. Ing. Romanem Hekem, místopředsedou správní rady a ředitelem společnosti.

V tuto chvíli je Vysokopecký rybník jedním z nejhezčích vodních děl na Příbramsku. Zveme Vás, abyste si při hezkém počasí udělali výlet a došli se na Vysokopecký rybník v novém kabátě podívat.

Fotogalerie