Vyúčtování vodného a stočného 2020

zveřejněno: 30.04.2021

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV,
IČ  : 489 550 01

zveřejňuje následující dokumenty:

Dokument Stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce stáhnout
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
stáhnout