Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

zveřejněno: 14.08.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE IČ:48955001 za rok 2019

 

Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizaceza rok 2019 bylo zahájeno dne 12.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

 

Dokument Stáhnout
Zpráva o přezkoumání hospodaření (za období od 1.1.2019 do 31. 12. 2019) stáhnout