Návrh závěrečného účtu za rok 2019

zveřejněno: 11.06.2020

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV,
IČ  : 489 550 01

zveřejňuje následující dokumenty:

Dokument Stáhnout
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizace (originál) stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizace stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad stáhnout
Rozvaha: Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti stáhnout
Výkaz zisku a ztráty: Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti stáhnout
Příloha: Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti stáhnout