Pozvánka na valnou hromadu 25. března

zveřejněno: 10.03.2020

ZRUŠENO viz /zrusene-zasedani-mimoradne-valne-hromady

 

Správní rada
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Pod Anenskou 149, Příbram IV.

s v o l á v á

valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v budově MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

v zasedací místnosti 2.patro

dne 25. března 2020 od 13.00 hod.

s tímto programem :

  1. zahájení
  2. schválení programu VH
  3. volba orgánů valné hromady
  4. kontrola usnesení z minulé VH
  5. volba manažera Svazku obcí dle §12, písm. C platných stanov Svazku
  6. projednání a schválení směny VH majetku mezi Svazkem obcí a městem Příbram
  7. připomínky a diskuse

 

Správní rada upozorňuje na závažnost programu. Aby byla, valná hromada schopná usnášení je třeba účast starosty obce. V případě, že se starosta obce nemůže z důvodu zaneprázdněnosti účastnit, je třeba, aby zastupitelstvo obce písemně pověřilo k zastupování na této valné hromadě některého ze zastupitelů.

Josef Benda
pověřen řízením Svazku obcí

Dokument Stáhnout
Pozvánka na valnou hromadu stáhnout
Příloha č.1 - Vzájemný převod a směna vodohospodářského majetku mezi Svazkem obcí pro vodovody
a kanalizace a městem Příbram
stáhnout