Aktuality

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 20. dubna 2021

Přidáno: 01.04.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která proběhne on-line   dne 20. dubna 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:   1 – zahájení a kontrola on-line připojení 2 – schvá...

Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Přidáno: 24.02.2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČO : 489 55 001  web: www.svazekpb.cz vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici: manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Stručná charakteristika vykonávané p...

Pozvánka na valnou hromadu 15. prosince 2020

Přidáno: 30.11.2020

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v Příbrami v budově bývalých Rudných dolů, čp. 121  1.patro dne 15. prosince 2020 od 13.00 hod. s tímto programem  :  1 ...

Vysokopecký rybník - vypouštění

Přidáno: 26.09.2020

Dne 28.9.2020 zahájil Svazek obcí pro vodovody a kanalizace vypouštění Vysokopeckého rybníka v Bohutíně z důvodu následné rekonstrukce hráze. Celou situaci výrazně komplikuje skutečnost, že v nádrži a přilehlých partiích Litavky již dlouhodobě registrujeme populaci nepůvodního invazního druhu raka –...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Přidáno: 14.08.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE IČ:48955001 za rok 2019   Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizaceza rok 2019 bylo zahájeno dne 12.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím o...

Pozvánka na valnou hromadu 30. června

Přidáno: 11.06.2020

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV.s v o l á v á mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v budově MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram v zasedací místnosti 2.patrodne 30.června 2020 od 13.00 hod. s tímto p...

Zrušené zasedání mimořádné valné hromady

Přidáno: 16.03.2020

Na základě dnešní domluvy s jednotlivými členy SR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace se šířící se nákazou COVID-19, a s ohledem na vyhlášená opatření vládou ČR, ruší tímto správní rada Svazku obcí zasedání mimořádné valné hromady, která se mělo uskutečnit dne 25.března od 13...

Pozvánka na valnou hromadu 25. března

Přidáno: 10.03.2020

ZRUŠENO viz /zrusene-zasedani-mimoradne-valne-hromady   Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v budově MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram v zasedací místnost...