Aktuality

Po téměř dvouleté „suché“ pauze se začal napouštět Vysokopecký rybník

Přidáno: 15.06.2022

Rekonstrukce nové hráze má být hotova do konce července. Vypuštěný Vysokopecký rybník se od dubna opět plní vodou. Po téměř dvouleté realizaci se ke svému závěru chýlí práce na rekonstrukci hráze, která přinese vyšší protipovodňové zabezpečení. Stavba má být dokončena do poloviny letních prázdnin. ...

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Přidáno: 27.05.2022

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 zveřejňuje dne 27.5.2022 následující dokumenty: Dokument Stáhnout Návrh závěrečného účtu za rok 2021 stáhnout Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021 stáhnout Rozvaha stáhnout...

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Přidáno: 29.04.2022

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 zveřejňuje dne 29.4.2022 následující dokumenty: Dokument Stáhnout Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 24. března 2022

Přidáno: 09.03.2022

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu, která se bude konat v   Pivovaru v Podlesí – sál dne 24.3. 2022 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. zahájení     2. volba orgánů valné hromady     3. schválení programu VH     4. kont...

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 30. prosince 2021

Přidáno: 14.12.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace s v o l á v á valnou hromadu která se koná na MěÚ Příbram, Nám. TGM 121, II. patro  30.12. 2021 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. Zahájení     2. Volba orgánů valné hromady     3. Schválení programu VH     4. Kontrola usnesení z minulé VH     5. Schvá...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 14. prosince 2021

Přidáno: 03.12.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace s v o l á v á řádnou valnou hromadu Obecní úřad Háje 39  14.12. 2021 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. zahájení     2. volba orgánů valné hromady     3. schválení programu VH     4. kontrola usnesení z minulé VH     5. volba nového člena správní rady ...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30. září 2021

Přidáno: 13.09.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Příbram II. patro, Tyršova 108 dne 30.září 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29. června 2021

Přidáno: 11.06.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti OÚ v Bohutíně, Vysoká Pec 140 dne 29.června 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2 – ...