Aktuality

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Přidáno: 29.04.2022

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou čp. 149,  Příbram IV, IČ  : 489 550 01 zveřejňuje dne 29.4.2022 následující dokumenty: Dokument Stáhnout Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 24. března 2022

Přidáno: 09.03.2022

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu, která se bude konat v   Pivovaru v Podlesí – sál dne 24.3. 2022 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. zahájení     2. volba orgánů valné hromady     3. schválení programu VH     4. kont...

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 30. prosince 2021

Přidáno: 14.12.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace s v o l á v á valnou hromadu která se koná na MěÚ Příbram, Nám. TGM 121, II. patro  30.12. 2021 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. Zahájení     2. Volba orgánů valné hromady     3. Schválení programu VH     4. Kontrola usnesení z minulé VH     5. Schvá...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 14. prosince 2021

Přidáno: 03.12.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace s v o l á v á řádnou valnou hromadu Obecní úřad Háje 39  14.12. 2021 od 13.00 hod. PROGRAM:     1. zahájení     2. volba orgánů valné hromady     3. schválení programu VH     4. kontrola usnesení z minulé VH     5. volba nového člena správní rady ...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30. září 2021

Přidáno: 13.09.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Příbram II. patro, Tyršova 108 dne 30.září 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29. června 2021

Přidáno: 11.06.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti OÚ v Bohutíně, Vysoká Pec 140 dne 29.června 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2 – ...

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 20. dubna 2021

Přidáno: 01.04.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která proběhne on-line   dne 20. dubna 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:   1 – zahájení a kontrola on-line připojení 2 – schvá...

Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Přidáno: 24.02.2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČO : 489 55 001  web: www.svazekpb.cz vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici: manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Stručná charakteristika vykonávané p...