Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 30. září 2021

Přidáno: 13.09.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti MěÚ Příbram II. patro, Tyršova 108 dne 30.září 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2...

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 29. června 2021

Přidáno: 11.06.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v zasedací místnosti OÚ v Bohutíně, Vysoká Pec 140 dne 29.června 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:  1 –  zahájení  2 – ...

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 20. dubna 2021

Přidáno: 01.04.2021

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která proběhne on-line   dne 20. dubna 2021 od 13.00 hod. s tímto programem:   1 – zahájení a kontrola on-line připojení 2 – schvá...

Výběrové řízení - manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Přidáno: 24.02.2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram se sídlem: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČO : 489 55 001  web: www.svazekpb.cz vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici: manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Stručná charakteristika vykonávané p...

Pozvánka na valnou hromadu 15. prosince 2020

Přidáno: 30.11.2020

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV. s v o l á v á řádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v Příbrami v budově bývalých Rudných dolů, čp. 121  1.patro dne 15. prosince 2020 od 13.00 hod. s tímto programem  :  1 ...

Vysokopecký rybník - vypouštění

Přidáno: 26.09.2020

Dne 28.9.2020 zahájil Svazek obcí pro vodovody a kanalizace vypouštění Vysokopeckého rybníka v Bohutíně z důvodu následné rekonstrukce hráze. Celou situaci výrazně komplikuje skutečnost, že v nádrži a přilehlých partiích Litavky již dlouhodobě registrujeme populaci nepůvodního invazního druhu raka –...

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Přidáno: 14.08.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE IČ:48955001 za rok 2019   Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro vodovody a kanalizaceza rok 2019 bylo zahájeno dne 12.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím o...

Pozvánka na valnou hromadu 30. června

Přidáno: 11.06.2020

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, Příbram IV.s v o l á v á mimořádnou valnou hromadu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, která se bude konat v budově MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram v zasedací místnosti 2.patrodne 30.června 2020 od 13.00 hod. s tímto p...